Nak Share Sikit...

Thursday, December 30, 2010 Edit This 0 Comments »
Cuti persekolahan kali ini aku dan suami membeli kan beberapa naskhah buku2 cerita bagi mengisi masa anak2 yang banyak terluang. Kami cuba memberi jadual yang teratur untuk anak2 bagi mengisi masa mereka yang banyak terluang  sepanjang cuti kali ini agar mereka dapat mengisi masa mereka dengan perkara yang bermanfaat.

Sambil menemani mereka membaca buku aku pun mula membuka beberapa laman web yang terdapat didalam internet tak kisah apa jua artikel akan kubaca. Salah satu artikel yang menarik perhatianku ialah artikel berkenaan dengan kekeluargaan.


Aku ingin berkongsi disini tentang artikel yang sangat bermanfaat ini dan amat beruntung sekiranya kita cuba untuk mengimplimentasikan dalam kehidupan seharian kita sebagai ibubapa dalam mendidik dan membimbing anak2 membentuk jatidiri mereka sendiri..
Seminar Kaunseling 92 Keluarga 2008 
KAEDAH MENANGANI KANAK-KANAK YANG BERMASALAH TINGKAHLAKU

Masalah tingkahlaku di kalangan kanak-kanak perlu diambil perhatian yang serius oleh semua pihak. Kebanyakan daripada perangai atau kelakuan adalah dipelajari. Oleh itu, ibubapa memainkan peranan yang sangat penting untuk mendidik anak-anak supaya dapat bertingkahlaku dengan baik seterusnya, Mengurangkan masalah tingkahlaku di kalangan mereka. Tingkahlaku bermasalah dan kurang kemahiran penyesuaian diri adalah suatu keadaan yang biasa terjadi dalam kalangan kanak-kanak dan remaja bermasalah, khususnya mereka yang mengalami masalah pembelajaran yang kritikal. Antara masalah tingkahlaku yang sering dialami oleh kanak-kanak adalah seperti bertingkahlaku ganas, menentang dan tidak menurut arahan, bersikap terlalu bergantung dan suka mengelak serta bertingkahlaku pasif. Secara keseluruhan artikel ini membincangkan tentang jenis-jenis dan klasifikasi tingkahlaku serta kaedah untuk menangani masalah kanak-kanak bermasalah tingkahlaku sebagai usaha untuk melahirkan masyarakat yang berbudaya, berobjektif serta mempunyai jati diri yang tinggi yang seharusnya perlu bermula pada peringkat usia kanak-kanak bak kata pepatah “Mendidik anakanak bermula dari rebungnya”. Di harapkan artikel ini juga dapat menjadi rujukan dan panduan semua pihak untuk membantu mengatasi kanak-kanak bermasalah tingkahlaku dalam kehidupan.

PENGENALAN
Masalah tingkahlaku atau gangguan emosi yang serius merujuk kepada keadaan di mana ciri-ciri seperti bertingkahlaku ganas mahu pun pasif akan berlaku pada tempoh yang lama, pada darjat yang ketara dan keadaan ini akan menjejaskan prestasi pembelajaran kanak-kanak tersebut.

Antara kriteria-kriteria untuk mengenalpasti kanak-kanak bermasalah tingkahlaku:
i. Ketidakbolehan dan ketidakupayaan pelajar yang tidak dapat dijelaskan dengan
menggunakan faktor-faktor deria (sensori), kesihatan dan intelek.
ii. Suasana yang kurang gembira dan penuh dengan kerisauan.
iii. Tingkahlaku dan perasaan yang kurang sesuai dalam keadaan normal.
iv. Sering menunjukkan gejala-gejala fizikal atau perasaan takut yang ada kaitan dengan masalah peribadi dan sekolah.
v. Ketidakbolehan membina atau mengekalkan perhubungan dengan orang lain ‘interpersonal relationships’ seperti dengan rakan sebaya, guru dan lain-lain.
vi. Keadaan ini termasuk kanak-kanak Schizophrenic yang tidak mengenal realiti dan masalah sosial akibat gangguan emosi yang teruk.

Faktor-faktor yang perlu diambil kira semasa menilai sama ada tingkahlaku itu normal atau tidak normal termasuk:
i. kekerapan berlakunya tingkahlaku
ii. kekuatan (untensity)
iii. tempoh (duration)
iv. kesesuaian dengan umur (age appropriateness)

Faktor-faktor Penyebab berlakunya masalah tingkahlaku:
i. Faktor Biologi: Genetik ialah unitunit
baka yang diwarisi oleh ibu bapa kepada anakanak.

Ia terkandung dalam kromosom sel manusia yang terdapat kumin Seminar Kaunseling Keluarga 2008 91
mengandungi gen. Kerosakan gen ini akan membawa kepada masalah jiwa. Terdapat juga hormon dalam badan manusia iaitu adrenalina dan noradrelin yang boleh menyebabkan manusia sentiasa tegang dan tertekan.
ii. Faktor Psikodinamik: Masalah berlaku disebabkan konflik dalaman diri yang wujud dalam bentuk tidak disedari seperti proses represi, ingatan memilukan dan keinginan-keinginan seksual yang tidak dapat dipuaskan. Akibatnya berlaku tingkh laku seperti histeria, kesedihan, kerisauan dan kemurungan.
iii. Faktor Pembelajaran: Hasil dari pembelajaran yang tidak sesuai sama ada secara langsung tau tidak langsung akan menyebabkan fobia dan kemurungan.

KLASIFIKASI MASALAH TINGKAHLAKU
Menurut DSMIV
(Dragnostik + Statistikal Manual of Mental Disorders of the American Psychiatric Association) masalah tingkahlaku boleh diklasifikasikan mengikut senarai tingkahlaku, kriteria membuat diagnosis, kategori dan dirujuk oleh pakarpakar psikiteris dan psikologis. Manakala menurut menurut Kerr & Nelson, masalah tingkahlaku dilihat sebagai:
i. Tingkahlaku yang mengganggui (Disruptive Behavior) iaitu tingkahlaku untuk mendapat perhatian orang lain, misalnya “out – of – seat”, merayau-rayau, mengejek, tidak mengikut arahan guru dan ibu bapa.
ii. Tingkahlaku yang tidak sesuai dari segi sosial dan tingkahlaku kurang matang.
Misalnya sering menangis, “tantrums”, terlalu bergantung kepada rakan. Juga, mungkin tidak faham apakah tingkahlaku yang sesuai untuk situasi tertentu seperti bercakap dengan guru besar seperti bercakap dengan kawan-kawan.
iii. Menarik diri dari situasi sosial (withdrawal) iaitu individu yang terlalu segan dan takut melibatkan diri dalam situasi sosial. Misalnya sengaja mengelakkan diri daripada bermain atau berkomunikasi dengan kanak-kanak lain.
iv. Tingkahlaku yang berulangan (stereo type beheviour) iaitu sesetengah kanak-kanak misalnya kanak-kanak autistik atau buta sering menunjukkan tingkahlaku seperti gerakan tangan dari depan mata “rocking” dan lainlain.
v. Tingkahlaku yang agresif iaitu tingkahlaku di mana seseorang kanak-kanak selalu mencederakan orang lain atau merosakkan harta benda.
Achenbach & Edelbrock pula mengkategorikan tingkahlaku sebagai :
i. Tingkahlaku ‘externalizing’ ditujukan kepada orang lain dan persekitaran bersifat ‘impulsive’ dan kurang pengawalan diri seperti agresif dan sering mengganggu orang lain. Individu ini sentiasa menonjol dengan permasalahan tingkahlaku sehingga menjejaskan pembelajaran dan perhubungan sosial. Contoh perlakuan tidak duduk di tempat duduk sendiri, menjerit, lari mengelilingi bilik darjah, mengganggu rakan, memukul, berkelahi atau bergaduh, tidak menghiraukan arahan guru ,mencuri, merosakan harta benda ‘vendalisme’, berbohong dan sering marah-marah.
ii. Tingkahlaku ‘unternalising’ ditujukan kepada diri yang bersifat mengasingkan diri ‘compulsive’, selalu sedih, pemalu, berfokus kepada ketakutan dan fantasi . Keadaan sebegini mungkin tidak disedari oleh guru kerana tidak mengganggu namun tingkahlaku ini menjejaskan pembelajaran dan perhubungan sosial yang normal.

KAEDAH MENANGANI KANAKKANAK BERMASALAH TINGKAHLAKU

Peranan Sistem Kekeluargaan

Secara umum, keluarga boleh dijelaskan dari segi penstrukturannya yang merentas budaya dan perubahan masa dengan adanya hubungan darah, kaitan psikologi , tinggal serumah atau berdekatan. Keluarga juga merupakan asas dalam proses sosialisasi individu. Ibu bapa dan adik beradik merupakan unsur sosialisasi utama. Pengenalan awal sama ada seseorang itu dikasihi, diterima, berjaya atau sebaliknya terdapat dalam keluarga.

Keluarga adalah institusi pertama dalam masyarakat dan negara. Di situlah berkembangnya individu serta terbentuknya tahap-tahap awal pemasyarakatan. Oleh itu ia harus dipelihara dan dijaga kemurniannya mengikut syariat yang telah digariskan oleh Allah SWT. Cabaran keibubapaan ialah untuk membentuk komunikasi yang positif dan berkesan antara suami isteri dengan anak-anak dan ahli keluarga lain dari awal perkahwinan sehingga ke akhir hayat malah sehingga dibangkitkan pada kehidupan abadi dan ia hanya dapat dihadapi jika ibu bapa mempunyai pengetahuan, kemahiran, sikap dan emosi yang tulus dan peka.

Penghayatan keluarga adalah pemangkin ke arah meningkatkan kesedaran supaya kita menjalankan tanggungjawab dan memainkan peranan sebenar dalam keluarga. Ini bertujuan mengukuhkan institusi kekeluargaan kerana jika tiada perhatian sewajarnya, ia akan mengakibatkan wujudnya masalah-masalah sosial yang menghantui masyarakat ketika ini.

Justeru ia perlu dimantapkan dengan penyediaan diri dalam memainkan peranan sebagai pemimpin rumahtangga, keluarga, bangsa, agama dan negara. Adalah dipercayai bahawa kesulitan yang dialami oleh individu atau tingkahlaku bermasalah dapat dikesan dengan tepat dalam keluarga berkenaan. Dengan andaian ini juga ahli keluarga bermasalah boleh dibantu dalam situasi keluarga mereka. Contohnya, sepasang ibu bapa yang sering berbalah akan meninggalkan kesan emosi dan psikologi dalam perkembangan jiwa anak mereka. Anak mungkin akan didapati tidak dapat memberikan tumpuan kepada apa yang sedang dilakukan. Apabila diselidiki, anak mungkin menjawab bahawa ia takut kerana tumpuan terganggu oleh bunyi bising perbalahan ibu bapa. Jelas di sini, anak bermasalah kerana masalah yang ditimbulkan oleh ibu bapa. 


Hakikatnya , menjadi ibu bapa hari ini amat mencabar Johan Jaafar (Mingguan Malaysia, 1997) menyatakan bahawa ibu bapa hari ini menghadapi persekitaran yang berbeza dari zaman mereka membesar di mana tiada internet, multimedia, permainan komputer dan 32 saluran TV. Ibu bapa harus bersekolah semula untuk mendidik anakanak. Membina Kemahiran Keibubapaan Berkahwin hukumnya adalah sunat. Namun, melaksanakan tanggungjawab serta mendidik kana-kanak hukumnya adalah wajib. Ramai manusia ghairah melaksanakan perkara sunat tetapi cuai dalam tugas yang wajib. Bagi melaksanakan kewajipan, ibu bapa memerlukan ilmu, kemahiran dan sikap positif dalam hidup.

Hubungan yang harmonis antara suami isteri adalah asas kebahagiaan rumah tangga. Kebiasaannya, pasangan lelaki dan perempuan mempunyai fikiran positif sesama mereka sebelum berkahwin. Sebaliknya, selepas berkahwin sangkaan buruk, prejudis dan fikiran negatif menyelubungi kehidupan mereka. Berhubung dengan ini, dalam surah anNisa’ ayat 19, Allah mengingatkan kita supaya banyak memfokuskan pada kebaikan pasangan kita berbanding keburukannya melalui firmannya yang bermaksud, “Dan bergaullah secara baik dengan mereka (isteri-isterimu). Mungkin kamu tidak menyukai sesuatu yang ada pada mereka sedangkan Allah mengurniakan kebaikan yang banyak padanya.” 

Keadilan adalah nilai yang wajib dihayati dalam semua keadaan. Isteri dan anak yang terasa diabai dan dianiaya akan memberontak dan kesannya amat negatif bagi sesebuah keluarga. Pada zaman nabi, seorang sahabat yang bernama Nukman Bin Basyir pernah menghadiahkan seorang hamba kepada salah seorang anaknya. Nabi bertanya kepada sahabatnya Nukman, “Apakah kamu menghadiahkan ini kepada semua anak-anakmu?” Nukman menjawab, “Tidak.” Bersabda nabi, “Jika demikian jangan dilakukan.” Hadis ini
diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Anak-anak yang terlalu dikongkong tidak dapat mengembangkan potensi diri mereka. Mereka perlu diberikan pendedahan dan kepercayaan untuk bertindak di bawah pengawasan kita. Kebengisan dan kekerasan juga merencatkan pengembangan potensi anak-anak.Jiwa mereka yang tertekan dipenuhi perasaan takut dan kecewa. Justeru, kelembutan dan kemesraan adalah pendekatan yang amat penting bagi mendidik anakanak.

Mengikut Imam Tirmidzi, nabi pernah bermain-main dengan cucu-cucu baginda, Hasan dan Husain, dengan membiarkan mereka menunggang di belakang baginda. Imam Bukhari meriwayatkan kisah seorang lelaki yang terkejut apabila melihat baginda mencium cucu baginda. Nabi bersabda kepadanya, “Apa yang dapat aku lakukan jika Allah telah mencabut perasaan belas kasihan dari hatimu.” Apabila hubungan suami isteri serta anak-anak diselimuti kemesraan dan kesejahteraan, anakanak bermotivasi tinggi dalam mengejar citacita mereka. 

Pengarang buku The Unmotivated Child mengutarakan teori yang dikenali sebagai The Attachment Theory untuk menjelaskan punca seseorang anak bermotivasi tinggi ataupun sebaliknya. Beliau berkata, “Bentuk ikatan, hubungan serta interaksi yang berlaku antara kanak-kanak dengan ibu bapa serta orang lain pada peringkat awal pertumbuhannya menentukan sikapnya semasa menghadapi dunia dan kehidupan pada masa hadapan. Dalam konteks ini, ikatan yang kukuh lagi terjamin (secure base) memerlukan dua kriteria.

Pertama kanakkanak perlu berasa selamat serta sejahtera dan kedua mereka memerlukan sokongan dan rangsangan bagi menerokai kehidupan. Kanakkanak yang mendapat kedua-dua ini membesar dengan penuh keyakinan di samping berkemampuan membantu orang lain. Sebaliknya, kanak-kanak yang tidak memperoleh kedua-dua ini membesar dengan seribu satu prasangka pada orang lain dan akhirnya menjadi kanak-kanak yang gagal dalam hidup.”

Pendidikan Anak-anak
Tanggungjawab ibu bapa amat besar sekali dalam pendidikan anak-anak bermula sejak tahun kelahiran anak hingga dewasa. Cabaran yang akan ditempuh oleh anak-anak masa sekarang amat hebat dan mereka tidak akan dapat menghadapinya tanpa bantuan dan bimbingan ibu bapa melalui pendidikan yang berteraskan kepada Islam.
Kaedah pendidikan Islam perlu diterapkan bagi mencegah mereka melakukan perkara yang salah dan terkutuk di sisi agama. Ibu bapa perlu memperkenalkan asas-asas keimanan dan membiasakan diri anak dengan prinsip-prinsip syariat dan asas pengajaran Islam dari segi akidah dan ibadah. (Abdullah Nasih Ulwan, 2000).
Di samping itu juga, pemikiran anakanak perlu dibentuk dengan perkaraperkara bermanfaat daripada ilmu-ilmu syariat, pengetahuan ilmiah dan kesedaran pemikiran yang matang kerana kesihatan akal dan pemikiran anakanak perlu dijaga dengan menjauhkan mereka daripada anasir yang boleh merosakkan akal seperti rokok, arak dan dadah, mendapatkan bahanbahan lucah atau menonton filemfilem lucah yang boleh mendorong mereka untuk melakukan salah laku. Anakanak yang terdidik dengan akhlak Islam tidak akan mudah terpengaruh dengan unsurunsur yang bertentangan dengan etika akhlak Islam yang boleh merosakkan diri dan orang lain. Terdapat beberapa hadis daripada Rasulullah s.a.w yang menerangkan beberapa kaedah
pendidikan anakanak yang ditujukan kepada ibu bapa untuk mengaplikasikannya dalam proses pendidikan, antaranya bermaksud :
“Suruhlah anakanak kamu bersembahyang apabila mereka berumur tujuh tahun dan pukullah (untuk mengajar) mereka apabila berumur sepuluh tahun dan pisahkan antara mereka di tempat tidur.” (H.R alHakim & Abu Daud)
“Tiada seorang bapa memberikan anaknya suatu pemberian yang lebih baik daripada adab yang mulia.”
(H.R alTirmidzi)
Seminar Kaunseling 94 Keluarga 2008
Ibu bapa mesti melazimkan anakanak dengan adab susila dan asas kerohanian yang tinggi, melengkapkan mereka dengan ilmu pergaulan yang baik dalam keluarga dan masyarakat. Anakanak yang terdidik dengan kaedah ini akan berada dalam sebuah keluarga dan masyarakat dengan baik dan tidak mudah terjebak kepada perlakuan salah laku yang berleluasa pada hari ini.
Pendidikan Bersepadu
Islam menitik beratkan hubungan sesama manusia. Manusia sebagai makhluk sosial memerlukan orang lain untuk memenuhi tuntutan dan keperluan hidup. Masalah sosial yang berlaku dalam masyarakat hari ini banyak berpunca daripada kekeliruan memahami konsep dan tuntutan hidup bermasyarakat. Masyarakat boleh diumpamakan sebagai satu tubuh yang tidak akan senang jika anggotaanggota lain sakit. Pendidikan kemasyarakatan boleh diterapkan di kalangan seluruh anggota masyarakat melalui media dan seminarseminar
yang membincangkan isuisu kemasyarakatan yang semakin mengganggu ketenteraman semua pihak.

Satu rancangan pendidikan bersepadu membabitkan beberapa pihak tertentu seperti dari sudut penempatan dan kemasyarakatan perlu dilaksanakan bagi memastikan masalah tingkahlaku yang berlaku di kalangan kanakkanak dapat dibendung. Keciciran boleh menyebabkan banyak salah laku sosial terjadi. Keadaan ini menjadi satu kitaran sosial negatif yang memberikan kesan yang besar kepada ketenteraman awam.
Pelaksanaan amar ma’ruf dan nahi mungkar serta konsep nasihat menasihati antara satu sama lain perlu diketengahkan dalam kehidupan bermasyarakat bagi menangani masalah tingkahlaku di kalanagan kanakkanak.
Kesilapan mentafsir maksud pepatah “menjaga tepi kain orang” talah menyebabkan orang Melayu lebih bersikap keakuan dalam hidup berkomuniti. Sebagai anggota masyarakat terutama jiran berdekatan perlu bertanggungjawab dan mengambil berat terhadap persekitarannya dan peka dengan keadaan yang berlaku di sekelilingnya. Sikap tegurmenegur antara satu sama lain adalah perlu supaya menjamin keadaan persekitaran yang sihat dan bebas daripada unsurunsur gejala salah laku.
Walaupun tiada sebarang hubungan persaudaraan, setiap individu yang bertanggungjawab perlu berperanan dalam membendung masalah sosial. Maksud hadis :“Barang siapa yang melihat kemungkaran, hendaklah dia betulkan dengan tangan kalau tidak dengan lidah dan kalau tidak dengan hati, dan itu adalah selemahlemah iman.” (H.R Muslim)
Beberapa bentuk pendidikan ke arah pencegahan kepada gejala salah laku ini boleh dilakukan melalui pihakpihak tertentu seperti kariah masjid, agensiagensi kerajaan dan swasta, badanbadan NGO, institusiinstusi pendidikan dan sebagainya. Masjid boleh menganjurkan pelbagai program berunsur kerohanian dan pembentukan jiwa yang bertujuan menyatukan masyarakat melalui pendidikan kerohanian melalui ceramah, forum dan ceramah khusus kepada anakanak atau ibu bapa. Masjid yang progresif juga boleh dijadikan sebagai pusat pembangunan sosial yang berfungsi untuk menangani gejala sosial melalui pelbagai aktiviti seperti kunjungan silaturahim dari rumah ke rumah. Pendidikan melalui kempenkempen kesedaran, penerangan, edaran risalah dan seumpamanya juga boleh dilakukan oleh pihakpihak tertentu seperti badanbadan bukan kerajaan, pihak media dan lainlain.

Pendekatan Terapi Sistem Keluarga Perkembangan diri seseorang individu bermula dalam lingkungan keluarga, budaya dan agama yang dianuti. Individu mewarisi agama dan adat resam daripada keluarga dan keturunan. Apabila mereka memasuki alam persekolahan, mereka membawa bersama kepercayaan dan nilai yang diperolehi daripada keluarga, kawankawan, masyarakat, agama, budaya yang melibatkan aspek diri serta perhubungan dengan individu lain.

Seminar Kaunseling Keluarga 2008 95

Kepercayaan dan nilai yang ditanam dalam diri mereka ada kalanya bercanggahan dengan apa yang dialami di dalam situasi persekitaran. Dalam hal ini, kanakkanak mungkin mengalami konflik untuk memilih tingkahlaku yang sepatutnya. Mereka sentiasa mencari makna dalam kehidupan yang dipelajari melalui peranan yang dimainkan oleh sistem keluarga sendiri. Pelbagai permasalahan yang menimpa mereka antaranya kesunyian, rasa bersalah, marah, putus asa dan sebagainya biasanya terhasil daripada salah tafsir individu terhadap permasalahan dalam keluarga yang akhirnya membawa kepada tekanan dan rasa tidak berguna.

Kaunselor yang dianggap sebagai ejen perubahan perlu memahami ciriciri yang mempengaruhi tahap perubahan seseorang individu, kelompok masyarakat secara etnografi melalui konsep homophili dan empati yang mendalam. Ini disebabkan setiap individu akan mengalami sesuatu perubahan mengikut tahap penerimaan yang berbeza seperti dalam tahap kelompok pembaru atau inovator, penerima awal, penerima lewat dan pemundur atau lagaat. Justeru golongan kanakkanak bermasalah tingkahlaku ini terutamanya amat memerlukan kepada bantuan dalam mengenalpasti kepercayaan dan nilai yang sepatutnya mereka pegang.

Sekolah mempunyai tanggungjawab yang besar untuk memupuk nilainilai murni serta kepercayaan dalam diri pelajar. Oleh yang demikian, pengalaman yang diberikan dalam persekitaran sekolah khususnya penglibatan kaunselor memainkan peranan dalam memupuk kepekaan pelajar kepada nilai dan kepercayaan yang sebenar agar konflik yang dialami dapat diatasi dengan sewajarnya. Pelbagai matlamat yang menjurus kepada aspek peranan sistem keluarga yang bersesuaian dengan terapi telah dikenalpasti. Antara matlamat terapi dalam sistem keluarga ialah seperti berikut;
i. Untuk membawa klien memahami pengalaman perkembangan dengan merujuk dimensi waktu yang dilalui oleh ahli keluarga dalam keadaan harmoni dan kebenaran.
ii. Membantu klien menilai dan memahami kesan mempercayai agama dan kerohanian terhadap permasalahan yang mereka alami.
iii. Membantu klien mengenalpasti dan menggunakan sumber keluarga dalam kehidupan mereka dalam usaha mengatasi masalah mereka.
iv. Menolong klien menilai dan mengatasi masalah dan membuat pilihan berkaitan peranan klien dalam keluarga.
v. Menolong klien menilai apakah pandangan dan perasaan mereka dan membantu mereka menilai cara yang terbaik untuk pertumbuhan dan perkembangan diri mereka. Justeru, kaunselor perlu membuat persediaan dengan memantapkan kecekapan dan pengetahuan dalam menilai peranan dalam sistem keluarga yang lebih kompleks dan merangkumi kepelbagaian nilai budaya berbeza agar dapat samasama mendokong hasrat kerajaan ke arah melahirkan masyarakat Malaysia yang berbudi pekerti dan berjiwa luhur serta utuh pegangan agama dan mendokong Prinsip Rukun Negara.
KESIMPULAN

Secara tradisional, penyelidikan berkaitan masalah tingkahlaku kanakkanak dan remaja masih lagi membingungkan kita. Ini disebabkan kanakkanak kadangkala menerima dirinya sebagai ‘orang dewasa yang kecil’. Perkara ini tidak lagi berlaku pada abad ke20 selepas penyelidikan sistem pengelasan kecelaruan kanakkanak dan remaja diberi pengkhususan secara jelas dalam permasalahan istimewa bagi zaman kanakkanak. Kecelaruan dalam zaman kanakkanak ataupun remaja ini menerangkan jenisjenis kecelaruan di kalangan kanakkanak  dan remaja. Kecelaruan itu termasuk kecelaruan intelektual, kecelaruan tingkahlaku, kecelaruan emosi, kecelaruan fizikal dan kecelaruan perkembangan.
Kita ingin melihat penghidappenghidap kecelaruan sama ada yang terdiri daripada kanakkanak ataupun remaja supaya mereka juga dapat memberi sumbangan kepada masyarakat, bebas daripada stigma dan diskriminasi. Oleh itu persepsi masyarakat pada penghidap kecelaruan ini perlu diubah dengan meningkatkan pengetahuan dan kefahaman berkaitan kecelaruan.
Seminar Kaunseling 96 Keluarga 2008
Apa yang perlu dilakukan adalah membincangkan penyakit jiwa secara terbuka dan belajar berfikir mengenainya seperti penyakit lain. Mendidik masyarakat mengatasi sikap yang berasaskan salah tanggapan. Kita juga perlu memajukan kesihatan mental, tingkahlaku, emosi, fizikal dan perkembangan kanakkanak dan remaja.
Selain itu kita juga perlu menolong kawankawan dan keluarga yang mengalami masalah kecelaruan seperti ini, membincangkan kecelaruan secara terbuka dengan orang yang ditemui, memberikan sokongan berkualiti tinggi dan perkhidmatan rawatan yang membolehkan penghidap kecelaruan ini melibatkan diri dengan sepenuhnya dalam semua aspek kehidupan masyarakat serta menghapuskan diskriminasi dalam kehidupan termasuklah dalam aspek pelajaran, perkhidmatan dan kemudahan. Kita menggalakkan kajian berkaitan kecelaruan bagi menolong mamahami bagaimana penyakit ini memberi kesan pada manusia dan bagaimana ia dapat dibendung dari peringkat awal kanakkanak ataupun zaman remaja lagi.
RUJUKAN
Azizi Yahaya, Cathy Suhaila Abdullah, Roslee Ahmad, Sharifuddin Ismail (2005). Punca dan
Rawatan Kecelaruan Tingkahlaku. Bentong : PTS Publication & Distributors Sdn. Bhd.
Azizi Yahaya, Jaafar Sidek Latif, Shahrin Hashim, Yusof Boon. (2005). AlamRemaja.
Bentong: PTS Publication & Distributors Sdn. Bhd.
Danial Zainal Abidin (2003). Bahan Berdakwah Untuk Remaja Moden. Bentong : PTS
Publication & Distributors Sdn. Bhd.
Ministry of Health Malaysia. (2003). Child and Adolescent Mental Health Training Module for
Specialists.
Rozmi Iamail, Gusni Saat, Zainah Ahmad Zamani, Asmawati Desa, Suzana Mohd Hoesni,
Norbayah Abdul Kadir, Rozainee Khairudin, Saedah Ghani (2004). Gejala Sosial Dalam
Masyarakat. Kuala Lumpur : Ihsan Training & Consultancy.
Siti Zawiyah Zakaria, Muhamad Ismail Ahmad. (1998). Kontroversi Pelajar. Selangor:Penerbit
Pinang Sdn. Bhd.
Siti Zawiyah Zakaria, Muhamad Ismail Ahmad. (1998). Remaja Masa Kini. Selangor :Penerbit
Pinang Sdn. Bhd.
W. S. Turambi (2003). Remaja Harus Mengetahuinya. Kuala Lumpur : Southeast Asia
Publishing House.
Zahbah B. Lep, Mohd. Daud B. Salleh (2007). Himpunan Kajian Kes Kaunseling GBK Negeri
Johor. Selangor : Didik Watan.
Mohd. Sharani Ahmad, http://www.pts.com.my

Thursday, December 09, 2010 Edit This 1 Comment »
Iffa.."Mama..bila mama nak beranak baby lagi..Syirah dah besarla.."..Opps pertanyaan Iffa ni betui2 buat den sorba salah la.. Macam mana nak eksplen bagi paham ini budak pun susah.. tiba-tiba dan tiba-tiba Ammar menyampuk.." Mama tak nak baby lagilakan mama makan ubat taknak beranak.." Ayyooo.. lagi susah nak cakap.. macam mana ek.. Then aku dapat satu 'mentol' Ting!! Ahha..

"Bukan mama taknak baby lagi.. mama suka baby..baby kan comel..tapi bagi adik Syirah ngan kakak Dina besar dulu.. kalau tak sian kat adik Syirah semua orang dah taknak main ngan dia sbb asyik main ngan baby je kan.."..jawabku sambil membuat memik muka tercomel dipasaran...

"A'ah kan bagi Syirah besar dulu la ye mama.. nanti sian Syirah.."..yes akhirnya berjaya aku menjelaskan status sobonar kat Iffa.. dan tiba-tiba lak.."A'ah kakak nina pen..(pun)..cian kakak nina.."..Dina menyampuk sambil continue fokus menyusun blocks..Nina..haish ape-ape jela..

Anak.. rumah pasti sunyi tanpa anak.. takde kedengaran riuh rendah, terpekik terlolong berebut menan..ketawa gelihati melihatkan telatah spontan diorang ni.. meradang kepenatan bila rumah bersepah.. indahnya jadi ibubapa.. Alhamdulillah diberikan zuriat penenang jiwa kepada kami suami isteri..

Pernah suatu ketika dulu aku tanyakan diorang ni.. suka tak adik badek ramai..Suka..jawab diorang ni.. nape..? Best sebab ramai.. boleh main2..jawab diorg ni dengan jujur..Tak malu ke..? Tak..nape malu ma..?Tanya arrie..Takde la mama ingat abang malu sbb orang selalu senyum2 bila kita gi jalan2 bila mama amik abang sekolah semua orang tengok sambil sengih2 kan..".."Entah..abang tak malu pun.."

Anak ramai..? Buat apa nak malu.. Nonsense.. anak tu rezeki tuhan tak boleh dibeli dengan wang ringgit..Zuriat keturunan kita..our own flesh and blood.. Aku suka anak ramai.. aku nak tambah lagi sebelum usia mencecah 40 tahun.. semoga ada rezeki untuk kami nanti...Keluarga yang kusayangi..

Thursday, December 09, 2010 Edit This 0 Comments »
Aloha.. salamat salamat salamat..
Hari yang membahagiakan...
Sejuk membeku di awal pagi
Hujan renyai2 sedari tadi..

Layan anak2 tengok tv..
Si kecik Syira berangan telefon babah dari tadi..
Ayyoo babah Ayyooo babah..
Bila nenek telepon dia yg beria2 berlari...
Macam lah reti..hihihi


Indahnya bila hidup ini dilengkapi..
Seorang suami yang menyayangi diri..
Dan juga anak2 yang menjadi penghibur hati..

Semoga keluarga ini dirahmati..
Kekal bahagia selama2nya..

Kamu semua mama amat sayangi..muah muah muah..


Wednesday, December 08, 2010 Edit This 0 Comments »
Tanpa kita sedar kita dah terlalu banyak kehilangan..
Mampukah kita kembalikan semula kehilangan kita itu..
Sebelum kehilangan itu lenyap selama2nya..

Tanpa kita sedar kita terlalu berharap..
Harapan yang akan membahagiakan kita..
Mampukah harapan itu terlaksana?

Tanpa kita sedar kita banyak mengecewakan..
Kekecawaan yang buat pasangan berduka...
Adakah kita sedar tentang itu..?

Tanpa kita sedar kita kita banyak meminta..
Meminta pasangan memberi layanan kpd kita..
Apakah layanan yang kita berikan kepadanya..

Selain daripada meminta..kita perlu juga menghulurkannnya..
Huluran yang tanpa harapkan balasan..Monday, December 06, 2010 Edit This 0 Comments »
Hari ini fikiran aku betul2 terganggu.. nak gak follow adviced..load up ur mind with sumthing to make u busy.. tapi.. entahla.. terganggu betul..

Mungkin sebab asyik terperuk kat rumah buat fikiran aku jadi sempit.. dengan bunyi riuh rendah anak2.. buat aku semakin terganggu..
Nak gak pergi jalan2.. tetapi.. apakan daya duit menjadi issue disini..

Almaklumlah.. dihujung2 tahun cam ni kena banyak keluar duit.. duit buku,yuran sekolah, alat2 tulis anak2, baju2 sekolah ditambah pulak dengan roadtax dan insuran keta yang dah pun mati minggu lepas.. nasib baik baju sekolah dah pun dibeli.. boleh la menghela nafas lega.. yang lain2 bakal menanti..

Kekadang terpikir gak kalaulah dulu aku tak benti keja mesti dah jadi executive skrg ni.. Issue duit mungkin gak tak wujud tak macam sekarang.. sighs..

Tapi hal macam ni dah biasa dah kami lalui.. dihujung2 tahun biasalah banyak kena kuar duit pasni bila semua dah settle enjoy tak hingat dunia.. hehehe manusia mmg camtu.. tak pernah nak pikir waktu susah time senang duit tu kuar bagaikan air.. bila susah asyik nak mengeluh je.. macam aku ni..

Hujung minggu ni plan nak balik Klang.. tengok rumah kami kat Meru.. penyewa dah bagi notis nak kuar.. mungkin that time leh amik kesempatan bawak anak2 gi I-city kat area rumah abang.. pastu otw back singgah PD mandi2.. itu je yang termampu..

Mujur anak2 tak banyak kisah.. mana2 pun boleh tak perlu waste a lot of money to entertain them.. tak kisah mana2 je boleh bawak.. air terjun ke.. beach ke.. even mandi sungai kat belakang umah tok wan pun diorg dah hepi..

Sebelum aku lupa aku nak wish SElamat Menyambut Awalmuharram untuk semua umat islam..

Wassalam..

Sunday, December 05, 2010 Edit This 0 Comments »
Busy mind is a happy mind..

Load your empty mind with something that could make u busy all the time... do anything u could do.. something that could give benefit to the others people.. like what we do all the time..such as cleaning the house.., tidying up a bed room.. ironing clothes etcetera... its better than we keep thinking about something sad and the end will made us feel very sad without any reason.. its only satan games to let us losing our way...

Friday, December 03, 2010 Edit This 0 Comments »
Akhirnya perkara yang cuba kusembunyikan daripadanya diketahui jua.. telefon mudah alih yang dibelikan olehnya telah pun 'dilemaskan' oleh anak kecilku, Insyirah.. 'ia' dilemaskan didalam baldi takungan air mop pagi tadi..

Sedang aku sibuk menyapu laman rumah Syirah pula sibuk merendamkan hphne ku.. panik dan rasa bersalah menyelebungi aku.. segera kucabutkan bateri telefon dan segera kugunakan hair dryer bagi mengeringkan air didalamnya..

Inilah musibah kecil yang aku terima hari ini.. aku redha dengan segalanya..kerana aku tahu inilah peringatan yang aku terima dari yang Esa diatas dosa2 yang aku lakukan.. tak perlu marah pada anak kecil itu tapi melihat akan kejadian ini aku segera teringatkan dosa2 aku dan aku pasti dengan apa yang berlaku ini semua adalah dari keslapan aku jua.. aku terlalu lalai dan leka.. dan semakin jauh dariNya.. semoga Allah mengampuni ku..